Επικοινωνία

Itilo Traditional Hotel

Νέο Οίτυλο Λακωνίας
Τ.Κ. 230 62
Τηλ/Fax: 27330/59222, 59234,
Κινητό: 6907 738540
E-mail: reservations@hotelitilo.gr
ΜΗΤΕ: 1248Κ014Α0233700